حساب کتاب

ساخت وبلاگ

برمیگردم و خیلی از نوشته هایم را میخوانم و خجالت میکشم. آنقدری که آهسته با آرشیو میفرستمشان تا کسی نبیند.

تو هم وقتی که ما کار بدی میکنیم حیا داری؟!

میفرستی جایی که کسی نبیند؟ یا کلا" کان لم یکن شی مذکورایشان میکنی؟!

بعد اگر دوباره توبه بشکنیم چه میشود؟!

ctrl+z یی هم هست؟

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 24 تير 1396 ساعت: 1:26