عین صاد | بلاگ

عین صاد

تعرفه تبلیغات در سایت

... تا آنجا که تو ، تویی که از زلیخا گذشته بودی از یک نگاه نمیتوانی به راحتی بگذری ...

و تویی که از دنیا چشم پوشیده بودی به پوست پیاز بند میشوی...

و تویی که از سر هستی دامن کشان و خرامان رفته بودی در خار و خاشاک زمین گیر میشوی...

تا آنجا که تو همراه معرفت و آگاهی و همراه عشق و ایمان و همراه اطاعت و تقوا و عمل ، بازهم میمانی که داستان، داستان ساده ای نیست، اگر بمانی به یاس زنجیر میشوی و اگر برانی با غرور رکاب میزنی و این غرور از آن یاس کمتر نیست...

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 24 تير 1396 ساعت: 1:26