رنک الکسا شما بروز شد : 0 ترک

ترک

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

.......آمده ام رستوران،

تک و تنها...حوصله ی دوستانم را هم ندارم. و لعنت میکنم آن لحظه ایی را که پرسیدی گرسنه ایی و من گفتم نه،  و اصلا" حواسم نبود که این فرصت مناسبی است و ما تاکنون با هم غذا نخورده ایم.

گند زدم شازده ...

قورمه سبزی گرفته ام...

و بی تو مزه ای ندارد، شاید چیزی در مایه های خاک اره...

راستی شازده نگفتم دستپختم آنطورها هم که فکر میکردی بد نیست، آن شب که زنگ زده بودم در باب فلسفه سوال کنم، جدی نگفتم...غذایم خیلی هم خوب شد...اما تو که نبودی از آن بچشی........

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
.. بعد از ناهار سمت حرم رفتم. دلم شدید هوایت را میکرد. بعد از آن دو باری که در حرم دیدمت فکر نکن که دیگر حرم را بدون تو فرض کنم. ماندم چه کنم...خداحافظی هایت را کرده بودی و من هم اشک هایم را در سکوت ریخته بودم..اما دلم با تو بود، آرام نداشت . نه از این با تو بودن های معمولی نه شازده! از این با ت
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :


احساس میکنم منفور دهر شده ام، لعنت شده!

پیام های دیشبی را که فرستادم،

نوشته های وبلاگ را...

حالم بد شد

از خودم بدم آمد

احساس گناه کردم شازده و این حس علاقه ام را دارد میخورد....نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :


عذاب وجدان دارم، اذیت شده ام، روحم را خراش دادم...شاید هم اشتباه میکنم، نمیدانم....

شاید اذیت شدن تو اینگونه بر من اثر کرده...

خیلی از حرف ها را بهتر بود نمیگفتم.


شاید هم باید میگفتم؟!
نمیدانم شازده، گناه کرده ام یا نه؟!

خدا کند که حرمت نشکسته باشم
کوله بار گناهم آنقدری هست که نخواهم سنگین ترش کنم...

کاش خدا ببخشد و این عوالم را بن مایه قربمان قرار دهد و نه سقوط...

کاش خدا حلالمان کند،
کاش.......


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
شازده جان، دوست ندارم زیاد عمر کنم، این نه به خاطر توست یا گناهی به گردنت، نمیدانم چرا نمیخواهم...دوست دارم دشت ها، آبشار ها، کوه ها و بیابان ها را ذره ذره با تمام وجود درنوردم، ذراتم در عالم منتشر شود، ممزوج شویم و در تمام این سفرها تو با من باشی...و وقتی نیستی تحملش سخت است، دیدن کوچه و خیابان بد
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
شهرمان را بسیار دوست دارم، زیباست و خوش آب و هوا،  کوچک است اما و تمام زیر و بم هایش را بلدم و بدتر از آن اینکه آنجا میشناسندم.سالها رفته ام و آمده ام و در تنهایی خود نوشته ام و با عناصر مختلف سخن گفته ام...در جمع ها زبان ریخته ام و مزاح کرده ام که انزوای درونم لو نرود که موجبات پاسخگویی و استنط
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
تووی جاده ایم و باران گرفته. چه باران زیبایی، از آنها که خیلی دوست دارم... اصلا" مگر میشود باران را دوست نداشت؟ دو سوی جاده کوه ها و دشت های وسیعی است و من دلم میخواهد بالای آن یکی بروم. درست نگاه کن آن سمتی را میگویم! همان که میان بارش باران ستونی از نور هم به آن تابیده...بروم آن بالا بنشینم و
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :


پای دویدن داری شازده؟


این کوهپایه ها جان میدهند برای دویدن و از نفس افتادن...
حوصله ی سوارکاری چطور؟


این دشت ها جان میدهند برای چهارنعل تاختن تا انتها...
میان گندم ها...


صدای نعل اسب ترانه میشود، تکرار آیه های والعادیات میشود...


شازده یعنی میشود ما هم جایی میان سپاهش داشته باشیم؟
میشود آنجا اسب بتازانیم؟!


میشود حماسه شویم در اوج تواضع؟...
میشود شازده؟


یا هنوز خوب مست نشده ایم؟!..نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :


آرمان ما نبرد با استکبار بود..

برپایی حق در سراسر گیتی


اما چه کنم که در نبرد با چشمان تو مانده ام!
گیر کرده ام شازده!


در نبرد با چشمان تو یا خودم؟
که ببینمت یا نبینمت....

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
 "اولین سیگار" را که گفتی خنده ام گرفت...تو نمیدانی من سالها از دوری تو چگونه در خود میپیچیدم، چه قبل از آشناییت و چه بعد از آن...نمیدانی سالها از نبود انسانی که با او همکلام شوم سکوت پیشه کردم...در جمع تنها بودم و در خلوت ملتهب تا تو پیدا شدی..حکایت آبی که بعد از سعی و صفا از زمین جوشید..و چه زود د
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 10:43
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد